Szanowni Państwo,

Zgodnie art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 

Kto jest administratorem danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe jest Aionline.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ciołka 10, 01-402 Warszawa, NIP: 527-28-21-707.

 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana Danych Osobowych?

Jeżeli chcieliby Państwo zrealizować prawo do pozyskania informacji o tym, jakie dane osobowe przetwarzamy, prosimy o kontakt pod adresem e-mail kontakt@aionline.pl bądź za pośrednictwem adresu pocztowego ADO: ul. Ciołka 10, 01-402 Warszawa.

 

Jaki jest zakres przetwarzanych przez Administratora Pani/Pana danych osobowych

Zakres oraz kategoria przetwarzanych danych osobowych jest związana bezpośrednio ze zbiorem, z którego dane są pozyskiwane.

Pani/Pana dane osobowe pozyskano od partnerów biznesowych Aionline.pl Sp. z o.o. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:

  1. Imię i nazwisko
  2. Adres e-mail
  3. Numer telefonu

Cel przetwarzania danych osobowych

Celem zbierania danych jest ich przetwarzanie wyłącznie w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) tj. w celach handlowych i marketingowych.

Komu przekazywane są dane osobowe

Pobrane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych mogą być jedynie instytucje upoważnione z mocy prawa.

 

Czas przetwarzania danych osobowych

Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. w celach handlowych i marketingowych oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa w tym przepisów o rachunkowości. W przypadku roszczeń Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich przedawnienia, wynikającego z Kodeksu cywilnego. Po upływie ww. terminów Pani/ Pana dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.

Czy dane będą podlegały profilowaniu

Pobrane dane nie będą̨ podlegać́ zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

Jakie przysługują Państwu uprawnienia wobec ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH, w zakresie przetwarzanych danych?

Na każdym etapie przetwarzania danych osobowych posiada Pan/Pani prawo do:

  1. sprostowania (poprawienia) danych osobowych
  2. ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  3. dostępu do danych osobowych
  4. przeniesienia danych osobowych
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  6. usunięcia danych osobowych

 

Przysługuje także Panu/Pani prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22-860-70-86

aionline.pl
Co możemy dla Ciebie zrobić?
Dziękujemy

Odpowiemy na Twoje zapytanie w ciągu 24 godzin.